DORU AKM DEVRE ANALIZI PDF

Temel Koruma, yani normal artlar altnda koruma (doru-dan temas engelleme) . durumunda onca risk analizi yapp ilave nlem alnmasn gerektiren bir . Kullanlan sigorta veya devre kesicilerin akm deerlerinin sigortann termik. Download Çevre Akımları Yöntemi | Doğru Akım Devre Analizi 1. Home» Videos evre Akmlar Yntemi 2 Doru Akm Devre Analizi 2. AHMET HİLMİ TUNA. ANAHTAR KELMELER: Ara yanal arpma, enerji snmleme analizi, arpma simlasyonu. .. gnmz motorlu tatlarn park veya seyir halindeyken alternatrn devre d .. Ayrca ileri enjeksiyon sistemleri ( Bara doru giden enjeksiyon Sakarya ZET PEM yakt pili anot ve katot taraf iin; akm toplayc tabaka, gaz.

Author: Vorisar Vudohn
Country: Albania
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 20 November 2017
Pages: 107
PDF File Size: 2.19 Mb
ePub File Size: 17.54 Mb
ISBN: 745-1-28247-304-9
Downloads: 98051
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Akinoramar

Post on Jan views. Kongre Bildiri analuzi Kitabndaki bildirilerin zetleri ve bildirilerin tam metin ierikleri ile ilgili btn sorumluluk yazarlara aittir. Editrler, Dzenleme ve Danma Kurullar iin balayc nitelik tamazlar. Bu kitabn tamam veya bir ksm Analuzi niversitesi, Mhendislik Fakltesi, Otomotiv Mhendislii Blm ve Makine Mhendislii Blmlerinin izni olmakszn elektronik, mekanik, fotokopi veya herhangi bir kayt sistemiyle oaltlamaz ve yaynlanamaz.

Ferruh ztrk Kongre Bakan Prof. Muhsin Kl Kongre Ebakan Yrd. Otomotiv sektr uluslararas alanda hzla deien pazar koullar ve rekabet artlar nedeni ile srekli geliim iinde olan bir konumdadr.

Otomotiv sektr ulusal ve uluslararas alanda hzl bir deiim srecindedir ve yeni teknolojiler ile desteklenmi bir sektr geliimi gzlenmektedir. Sektrn katma deeri, teknolojiye hakim olma, tasarm yapabilme ve retim bilgilerine sahip olma ile dru. Bu nedenle, Trkiyenin srdrlebilir sosyal ve ekonomik kalknmasnn gereklemesi hedeflerine katks olabilmesi, bu alanda rekabet edebilmesi ve geliimini srdrebilmesi iin Otomotiv Sanayii sadece retim ile yetinmeyip, rn tasarm yapabilen, rekabeti Ar-Ge ve inovasyonla desteklenmi, niversite-Sanayi ibirliinin gelimi olduu, yeni teknolojileri kullanan bir konuma gelmelidir.

OTEKON Kongreleri geleneksel hale gelmi ve kurumsallam yapsyla lkemiz otomotiv endstrisinin geliimine tasarm ve Ar-Ge almalarnn yaygnlamasna ynelik katklarn srdrmektedir. Dzenlenmekte olan OTEKON kongreleri katlmclar iin otomotiv ve ilgili sektrlerde en son teknolojik gelimeleri, uygulamalar paylamak ve tartmak asndan ideal bir ortam oluturmaktadr. OTEKON etkinliini destekleyen sponsorlarmza, bildiri gnderen yazarlara, bildirileri deerlendiren hakemlere ve Kongreye katks olanlara teekkr eder, kongrenin otomotiv alanndaki almalara yararl olmasn dilerim.

Elevator World Turkey Vol. 1 Issue 1

Murat Yldrm, Levent Gven Talha Camc, Mehmet A. Alper zalp, Osman ztrk Arda Analixi, Mersin HurpekliM. Volkan Kazanci Seluk elikel, Nuri Solak Akif Ceviz, Kksal Erentrk Volkan ner, Alirza Kaleli, Kksal Erentrk Cenk zmutlu, Seda zmutlu, Gizem Gkl Ouzhan Turan, Demet Dengiz Oral Samet Ergn, Serdar Sarsa, zeyir Mutlu Tasarlanan aktif sspansiyonun performans zaman tabanl benzetimlerle incelenmitir.

Benzetim sonular aktif sspansiyonun ngrlen fonksiyonlar yerine getirebildiini gstermitir. Firstly, the quarter car model of the vehicle with nonlinear HP suspension is derived and then the model is simplified for use in active control. The performance of the active suspension has been examined by time domain simulations using deterministic and random disturbance inputs. Simulation results show that the active suspension improves the ride comfort and regulates the suspension deflection to user specified reference input.

Ara yan arpma durumlarnda, EPP Expanded polypropylene veya benzeri malzemeler kullanlarak tasarlanm kap paneli arpma etkisini snmleyici elemannn modellenmesi, analizleri, model dorulamas almalar anlatlmtr. Darbe etkisini snmleme, src ve yolcunun korunmas asndan en nemli faktr olarak arpma deerlendirmelerinde ele alnmaktadr. Ara yanal arpma, enerji snmleme analizi, arpma simlasyonu.

In this study, the design of energy absorber pad to reduce the effects of side crash impacts on driver and passenger are given by presenting the material model selection, energy absorbing performance of designed pad and testing apllications for foams such as EPP Expanded polypropylene or similar lghtweight materials.

Occupant side impact protection is one of the major concerns to evaluate the vehicle safety performance in automotive safety design. Vehicle side crash, energy absorption analysis, crash simulation.

Dooru underrun protection device is crucial for rear impact and rear under-running of the passenger vehicles to the heavy duty trucks. Rear underrun protection device design should obey the safety regulative rules and successfully abalizi several test conditions. After the correlation of the RUPD finite element model via real-life testing methods, the RUPDs may be designed effectively for heavy duty trucks using this methodology.

  JOCHEN VOGT EINLADUNG ZUR LITERATURWISSENSCHAFT PDF

Simlasyonlarda dorulanm ve gereki bir ara modelinin kullanlmas gerekmektedir. Dorulama almasnda, deney ve simlasyon sonularnn kabul edilir bir yaknlkta rtmesi istenmektedir. Bu bildiride Tofa Ar-Ge donanm ieren simlatrnde kullanlmak zere dorulanm Carsim ara dinamii modellenin gelitirilmesi sreci anlatlmaktadr. Tofa Ar-Ge tarafndan salanan veriler kullanlarak CarSim tat modeli oluturulmu ve yaplan deneysel almalarla modelin doruluu test edilmitir. Tat dinamii modeli, model validasyonu, donanm ieren tat simlatr.

Devee realistic and validated vehicle dynamic model needs to be used in the simulations. The experimental and simulated results should exhibit a dory match in the validation study. The development of validated Carsim model for use in hardware in the loop simulation is presented in this paper.

Vehicle dynamics modeling, model validation, hardware-in-the-loop vehicle simulator. Son yllarda model tabanl simlasyon analizleri ile ilgili yaplan almalar incelendiinde zellikle aralarn sr konforunun ve ara yol tutu yeteneinin gelitirilmesi konusunda yaplan almalarn giderek artt grlmektedir. Bu alanda saysal ve deneysel eitli almalar yaplm olmakla birlikte problemin zm ile ilgili yaplan almalar henz istenen seviyede deildir.

Ara sr konforu ve dinamii analizleri iin kullanlan modellerin karmakl ile ara sr konforu ve ara dinamii arasnda zt iliki nedeniyle sr konforunun ve yol tutu yeteneinin gelitirilmesi konusunda belirsizlik ieren modeller ile allmaktadr.

Bu yaynda ara yol tutu dinamii ve konfor zelliklerinin birlikte ele alnaca bir model tabanl yaklam gelitirme ile ilgili yaplan almalar verilmitir. Ara konfor ve yol tutu dinamii, model tabanl yaklam. In order to eliminate the drawbakcs of physical testing and reduce the cost, vehicle ride models are commonly used in the design and analysis of vehicle dynamics.

Recently, the research work for the improvement of the ride comfort quality and dynamic characteristics for vehicle hendling performance is taking increasing attention. Although much work has been done on numerical and experimental studies to improve the ride quality and dynamic characteristics, many applications face with limitations in the devfe of the ride and handling dynamics, because of the increased complexity of mathematical models and uncertainties with respect to conflict between ride comfort and vehicle handling characteristics because of existing conflict between vehicle ride comfort and handling characteristics.

Vehicle ride and handling dynamics, model based approach. Serbestlik derecesinin artmasndan dolay yaplacak analizlerdeki karmaklklar nlemek iin sadece baz temel hareketler dikkate alnarak sistem eyrek araba modeli kullanlarak modellenmitir. Oluturulan sistem zerinde sspansiyon snmleme orannn, sistemdeki A.

S saysnn ve toplam A. S ktlesinin etkileri incelenmitir. S ktlesinin artmasyla yaylanan ktle ivmesindeki iyilemelerin artt, A. S analjzi artmasyla da sadece tek bir frekans civarnda iyileme deil A. S sistemi iin seilen parametre deerlerine bal olarak yaylanan ktlenin rezonansa girdii gvde ve tekerlek srama frekanslarnn her birinde veya ikisinde de ayn anda iyilemelerin saland grlmtr. Ayarlanabilir ktleli snmleyici, Ayarlanabilir titreim emici, Sspansiyon optimizasyonu, Sr ve kullanm konforu, Tam araba modeli.

To prevent potential complications arising from the large number of degrees of freedom of a complete vehicle vibrational model, analyses have been conducted on a simple quarter car model embodying only the necessary vehicle motions. The effects of suspension damping ratio, the number of Ddoru.

Ds in the system, and the total added T. D mass have been analyzed. It is observed that as the mass of added T. D structures increases, the improvement in sprung mass acceleration increases; and that, together with the increase in the number of T. Ds, there is improvement not only around one frequency, but, depending on the optimized parameters, improvement also occurs around either body-bounce and wheel-hop frequencies or both.

Tuned mass damper, Tuned vibration absorber, Suspension optimization, Ride comfort, Full car model. Ara sr konforu ve yol tutu dinamii arasnda var olan zt iliki nedeniyle bir zellik iyiletiinde dieri ktlemektedir.

  GARDENA T 1030 D MANUAL PDF

Bu nedenle belirsizliin ara retim aamasna gemeden nce giderilmesi ve elikinin ortaya kard problemin zmlenmesi nem arz etmektedir. Tat tasarm srecinin ilk aamalarnda fiziksel prototip gereksinimlerini azaltacak, tat konfor zelliklerinin belirlenmesi iin yaplacak almalarda kullanlacak bir model tabanl yaklam gerekmektedir. Bu bildiride tat konfor sr zelliklerinin deerlendirilmesi ve gelitirilmesi iin tat tasarm srecinde kullanlabilecek saysal model tanm ve analizi iin yaplan almalar verilmitir.

Ara sr konforu, fiziksel testler, model tabanl yaklam. Although much work has been done on numerical and experimental studies to improve the ride quality, many applications face with limitations in the optimization issues of the ride quality characteristics. Therefore, there is a strong need to employ new approaches to handle the existing uncertainties and conflicts to evaluate ride comfort and usng integrated vehicle simulation models in the early stages of design process in order to eliminate the drawbakcs of physical testing.

In this study, a model based approach is presented to predict the ride comfort without the need of physical prototypes. The algorithm will be used to assist the designer as a reference tool in the vehicle development process.

Necron Energy 2015 rn Katalou

Vehicle ride comfort, physical tests, model based approach. ZET Ara dayanm validasyonu, ara tasarm srecinin en nemli aamalarndan biridir.

Ara alma hayat boyunca ne tr zorlamalara maruz kalaca ve hangi kuvvetlerce zorlanacann bilinmesi, asi ve karoseri tasarmnda nemlidir. Bu konuda genel olarak tatn kullanm amac ve tr dikkate alnarak bir kullanm senaryosunun ngrlmesi gerekmekle birlikte, ncelikle tat gvdesinin temel zorlanma biimlerinin bilinmesinde ve tata gelecek kuvvetlerin snflandrlmasnda, tasarm aamasnn balangcnda yarar vardr. Bunun yannda, ara deiik yol koullarnda deiken veya tekrarl yklemelere de maruz kalmaktadr.

OTEKON – [PDF Document]

Bu durum ara gvde ve komponentlerinde yorulma hesaplarnn dikkate alnmasn gerektirmektedir. Dayanm ve yorulma hesaplamalar eitli analiz yntemleri ile yaplabilmektedir.

Bu almada bir aracn alma sresince karlaabilecei zorlu yol koullarnn belirlenmesi ile bu artlarda gelien CAE Bilgisayar Destekli Mhendislik almalar ile dayanm hesaplamlar yaplacak olup, ayn zamanda mteri kullanm artlarna benzer bir gzergah profili oluturup bu gzergah zerinden yaplan bir yorulma mr hesaplama metodolojisi ortaya koyulacak ve dier aralarn tasarmnda kullanlmak zere genel ara dayanm prosedrleri oluturululacaktr.

It is important to know that what kind of forces acting vehicle body and components during its working life. Taking into account the intended use of the vehicle and type of usage scenario should be envisaged at the beginning of the design phase in order to be known forms of forces on the basis of the vehicle body.

PaNDoX’s Szlk (A – Z) – [PDF Document]

Furthermore, the vehicle in different road conditions is exposed to variable or cyclic loading. In this case, the vehicle body and components requires consideration of fatigue account. Strength and fatigue calculation can be made by various analysis methods. In this study, the road conditions of a vehicle which can be faced in its working life, is defined.

In addition, static durability calculations are performed on these road conditions via CAE methods. Furthermore, a durability route is defined according to annalizi usage of vehicle via statistical studies and fatigue calculations are performed on that route.

At the end of the study, the procedure of this methodolgy is presented and will be used for further vehicle product development process. Yntem ksaca metalin stlp bu scaklkta belirli bir sre bekletildikten sonra kalba transfer edilip anzlizi ierisinde soutulup ekillendirilmesi admlarndan olumaktadr.

Son yllarda, otomotiv endstrisinde ara gvenliini artrmak, ara arlklarn ve emisyonlar azaltmak, yakttan tasarruf salamak, kresel pazarlarda rekabet edebilmek ve ilgili regulasyonlara uyumlu aralar retebilmek iin aralarda scak ekillendirme ile retilmi paralarn kullanmnn artarak yaygnlatklar grlmektedir.

Author: admin